Tamak

Tamak

RH Spirit Motivator 01 Juni 2024 Lukas 12:13-21 Kata-Nya lagi kepada mereka: “Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun

Read More