Spirit Spasi Vol. 5

– Bolehkkah mengenakan bunga kepada orang yang pinjam kepada kita?
– Benarkah orang cacat tidak boleh melayani Tuhan?
– Mengapa suku Lewi ditentukan untuk menjadi pelayan kemah suci? Apakah itu keistimewaan atau hukuman?
– Ular selalu identik dengan Iblis, tapi Alkitab tidak sepakat mengenainya. Mengapa?

Rp7,000.00